pokercasinosports

Vetopörssin säännöt

Esittely

Käyttö ja tulkinta

Vetopörssin säännöt ja määräykset ("Vetopörssin säännöt") on luettava osana Palveluehtojamme.

Vetopörssin säännöt koskevat Vetopörssissä tarjottuja kohteita ja vetoja. Vetopörssin säännöt eivät koske Urheiluvedonlyönnissä tarjottuja kohteita tai asetettuja vetoja. Vetopörssin säännöt koostuvat seuraavista:

 • Tämä johdanto-osio;
 • Vetopörssin yleiset säännöt;
 • Urheilulajikohtaiset säännöt; ja
 • Kohdetiedot (sijaitsevat jokaisessa vetopörssin kohteessa joko välilehdellä "Säännöt", osiossa "Säännöt" tai "i"-painikkeen takana).

Vetopörssin yleiset säännöt koskevat kaikkia vetoja, ellei toisin mainita Kohdetiedoissa tai Urheilulajikohtaisissa säännöissä. Jos Urheilulajikohtaisten sääntöjen ja Vetopörssin yleisten sääntöjen välillä on epäjohdonmukaisuuksia, Urheilulajikohtaiset säännöt ovat voimassa. Jos Kohdetietojen ja joko Vetopörssin yleisten sääntöjen tai Urheilulajikohtaisten sääntöjen välillä on epäjohdonmukaisuuksia, Kohdetiedot ovat voimassa, ellei toisin mainita.

Lajeissa, kategorioissa tai kohteissa, joihin ei viitata Urheilulajikohtaisissa säännöissä, Vetopörssin yleiset säännöt ja Kohdetiedot ovat voimassa.

Huomaa, että Vetopörssin ja Urheiluvedonlyönnin tuotteillemme on erilliset Säännöt ja määräykset. Kohteiden tarjoamista, hallinnointia ja/tai ratkaisua koskevat säännöt eivät ole samat jokaiselle kohteelle kaikissa tuotteissa. Tietyissä olosuhteissa veto, joka ratkaistaan voittajaksi yhdessä tuotteessa, saatetaan ratkaista häviäjäksi toisessa tuotteessa (ja päinvastoin). Lisäksi voimassa voi olla erilaisia ratkaisusääntöjä, joiden mukaan esimerkiksi yhdessä tuotteessa voittajaksi ratkaistavat vedot saatetaan ratkaista dead heat -tilanteiksi tai mitätöidyiksi toisessa tuotteessa. Asiakkaiden täytyy varmistaa, että he tutustuvat asiaankuuluviin sääntöihin, jotka koskevat heidän asettamiaan vetoja tuotteissamme.

Kohdetietoa

Kohdetiedot tarjotaan vain informaatiotarkoituksessa tiivistettynä tietona siitä, kuinka aiomme hallinnoida kohdetta. Kohdetiedot saattavat myös sisältää sääntöjä kohteen ratkaisusta, mutta ne on kuitenkin aina luettava yhdessä Vetopörssin yleisten sääntöjen ja asiaankuuluvien Urheilulajikohtaisten sääntöjen kanssa. Kunkin kohteen Kohdetiedoissa tarjotaan yleensä linkki tälle Vetopörssin säännöt -sivulle.

Vaikka Kohdetiedoissa voidaan antaa tietoa kohteiden hallinnoinnista, riippumatta Kohdetiedoissa kerrotuista tiedoista, pidätämme oikeuden keskeyttää minkä tahansa kohteen milloin tahansa oman harkintamme mukaisesti esimerkiksi hoitaaksemme hallintotoimia ja/tai tehdäksemme tarpeellisia toimia asiakkaidemme suojelemiseksi.

Emme muuta Kohdetietoja kohteen lataamisen jälkeen paitsi korjataksemme selviä virheitä ja/tai lisätäksemme sanamuotoja Kohdetietojen selkeyttämiseksi tarvittaessa.

Asiakkaan vastuu

Asiakkaiden täytyy ottaa itse selvää kaikista Vetopörssin säännöistä, jotka vaikuttavat kohteisiin, joihin he haluavat asettaa vetoja. Asiakkaiden ei pidä turvautua pelkästään Kohdetietoihin, sillä Kohdetiedot eivät todennäköisesti sisällä kaikkia kohteeseen liittyviä sovellettavia sääntöjä.

Vetopörssin käytön erikoisehdot

Sinun toimintaohjeesi

Toimit aina vilpittömästi Vetopörssissä tekemiesi vetojen vastapuolien kanssa ja kyseiset vastapuolet voivat vaatia tätä velvoitetta suoraan sinulta. Erityisesti, et aseta Vetopörssissä vetoja, jotka rikkovat urheilun sääntöjä, säännöksiä tai sinua koskevia käyttäytymissääntöjä.

Vetopörssin toiminta

Tarjoamme alustan, jolla voit osallistua vedonlyöntitapahtumiin sivustoillamme saatavilla olevissa kohteissa. Kun asiakkaat lyövät vetoa toisten asiakkaiden (myös muiden kuin PokerStarsin asiakkaiden) kanssa Vetopörssissä, PokerStars toimii tapahtuman ohjaajana eikä vastapuolena.

Pidätämme oikeuden kieltäytyä vetotarjouksesi julkaisusta Vetopörssissämme ilman ennakkoilmoitusta.

Et voi nimetä henkilöitä, jotka ovat vetotarjouksesi vastapuolina.

Emme takaa, että jokainen tarjous, joka näytetään voimassaolevana sivustollamme, on saatavilla sinulle. Sivustollamme näytetty veto tai sen osa, joka on saatavilla Vetopörssissä tietyillä kertoimilla, voidaan peruuttaa yhden tai useamman vastapuolen toimesta ennen kuin Vetopörssi on käsitellyt hyväksyntäsi. Tässä tapauksessa vetotarjous vedetään pois ennen kuin kyseisen tarjouksen hyväksyntäsi on käsitelty. Epäonnistunut yrityksesi hyväksyä aikaisemmin tarjottua vetoa julkaistaan kuitenkin tarjouksena muille asiakkaille.

Asiakkaiden asettamat vedot Vetopörssissä voidaan vahvistaa Betfairilla – Flutter-ryhmän yhtiössä. Kyseiset tapaukset edustavat pientä osaa koko Vetopörssin vedonlyöntitoiminnasta ja tapahtuvat tyypillisesti toisessa seuraavista kahdesta tilanteesta: 

 • vähemmän suosituissa kohteissa "likviditeetin" parantamiseen ja kohteen toiminnan piristämiseen ("likviditeetti" tarkoittaa rahaa, joka sinulla on saatavilla jokaisen kohteen vedonlyöntiin). Näin voi tapahtua lisäkohteissa (erityisesti, kun kohde on julkaistu saataville ensimmäistä kertaa) tai vähemmän suosittujen tapahtumien kohteissa. Tämän likviditeetin tarjoamisen perusteluna on asiakkaiden vedonlyöntitarjonnan parantaminen; ja
 • Betfairin ja Flutter-ryhmän vastuun pienentäminen tietyssä lopputuloksessa. Näin voi tapahtua korkean profiilin tapahtumissa, joissa on erittäin suuret vastuut kyseiselle lopputulokselle. 

Parhaan kertoimen ottaminen

Parhaan kertoimen ottamisen ominaisuus antaa asiakkaille mahdollisuuden saada parhaat vahvistetut kertoimet Vetopörssissä.

Parhaan kertoimen ottamisen ominaisuudella, jos parempia kertoimia on saatavilla, vetopyyntösi asettamisen jälkeen vetosi vahvistetaan parannetuilla kertoimilla. 

Parhaan kertoimen ottamisen ominaisuus on käytössä oletusarvoisesti kaikilla asiakkailla. Käyttämällä Vetopörssiä hyväksyt, että Parhaan kertoimen ottamisen ominaisuus on käytössä oletusasetuksena.

Ristiinvahvistaminen

Sen lisäksi, että voit vahvistaa pelattuja vetoja tarjottuja vetoja vastaan samassa valinnassa, monet kohteista hyötyvät tapahtumasta, jota kutsutaan vetojen vahvistamisessa "valintojen ristiinvahvistamiseksi" ja "kohteiden ristiinvahvistamiseksi" (kutsutaan yhdessä nimellä "ristiinvahvistaminen"): 

Valintojen ristiinvahvistaminen: valintojen ristiinvahvistamisessa voi olla mahdollista, että vetopyyntö vahvistetaan paremmalla kertoimella, kuin mikä voitaisiin saavuttaa saman valinnan pelatuilla ja tarjotuilla vedoilla, koska mukaan lasketaan myös vahvistamaton likviditeetti kohteen jäljellä olevissa valinnoissa. 

Kohteiden ristiinvahvistaminen: eräät valinnat tietyssä kohteessa vastaavat yhtä tai useampaa vetojen yhdistelmää muissa saman tapahtuman kohteissa (esimerkiksi kohteissa ottelun tulos, aasialainen tasoitus, tulos ja maalit yhteensä). Valintojen ristiinvahvistamisessa voi olla mahdollista, että vetopyyntö vahvistetaan paremmalla kertoimella, kuin mikä voitaisiin saavuttaa saman valinnan pelatuilla ja tarjotuilla vedoilla, koska mukaan lasketaan myös vahvistamaton likviditeetti tapahtuman muissa kohteissa.

Veloitukset

Vetopörssin komissio

Komissio on pieni prosenttiosuus rahaa, joka vähennetään voitoista kohdetasolla Vetopörssin palvelun ja ylläpidon maksamiseksi. Siinä otetaan huomioon kaikki vetosi kohteessa yksittäisten vetojen sijasta, joten komissio veloitetaan vain kohteista, joissa olet tehnyt nettovoittoa, ei koskaan häviävistä tai nollille jääneistä kohteista. Voit tarkastaa komission määrän Vetopörssin tiliotesivulta.

Betfairin Vetopörssin veloitukset

Asiakkaiden, joilla on tällä hetkellä tai on aiemmin ollut tili Betfairilla, täytyy jatkaa soveltuvien Betfairin veloitusten noudattamista, eivätkä he saa yrittää vältellä mitään soveltuvia Betfairin veloituksia. Yritykset vältellä Betfairin veloituksia voivat johtaa PokerStars-tilisi sulkemiseen.

PokerStars Exchangen maksut

Pidätämme oikeuden veloittaa preemiomaksun pelaajilta ja otamme suoraan yhteyttä tilinhaltijoihin, jos tämä koskee heitä.

Veloituksen välttäminen

Tapauksissa, joissa olemme hyväksyneet, että yksi henkilö tai ryhmä, joko Vetopörssissä tai Flutter-ryhmän yhtiön ("Betfairin Vetopörssi") operoimassa Vetopörssissä, käyttää useita tilejä välttääkseen tai vähentääkseen veloitusten vastuuta, voimme kohdella kyseisiä tilejä veloitusten laskelmissa kuin ne liittyisivät yhteen henkilöön. Tällaisissa tilanteissa linkitämme nämä tilit, ja linkitetyt tilit ovat yhdessä vastuussa maksamattomista veloituksista.

Vetopörssin yleiset säännöt

Vedon hyväksyminen

Veto ei ole voimassa ennen kuin olet saanut vahvistuksen, että vetosi on vahvistettu tai osittain vahvistettu, ja näet vedon ja sen tunnuksen Vetopörssin Omat vetopörssin vedot -osiossa. Mikäli vedon voimassaolossa on epäselvyyksiä, tarkasta nykyiset vahvistetut ja vahvistamattomat vetosi tai ota yhteyttä asiakaspalveluun. 

Hyväksymisen jälkeen vahvistetut ja osittain vahvistetut vedot jäävät voimaan, eikä niitä voi peruuttaa. On pelaajan vastuulla varmistaa, että asetettujen vetojen tiedot ovat oikein. 

Emme missään tilanteessa mitätöi vetoja asiakkaan pyynnöstä mistään syystä, esimerkiksi jos asiakas julkaisee tarjouksia vahingossa väärillä kertoimilla/panoksilla tai asettaa tarjouksia vahingossa kohteen vastapuolelle. 

Jos pelaajan tiliin liittyvien siirtojen hyväksymisestä (tai hyväksymättä jättämisestä) syntyy ristiriita, asian ratkaisee viimeisimpänä siirtohistorian tietokanta.

Vetotarjouksen peruuttaminen

Voit peruuttaa vahvistamattomat vedot milloin tahansa pyytämällä sivustollamme asiaankuuluvan kohteen asiaankuuluvassa osiossa olevan vedon peruuttamista. 

Vahvistamattoman vetosi peruuttaminen astuu voimaan, kun vahvistamme peruuttamisen. Jos emme saa ja ehdi käsitellä peruutuspyyntöäsi kohtuullisessa ajassa, ymmärrät, että vetosi saattaa pysyä voimassaolevana ja se saattaa olla hyväksyttävissä. 

Et pysty peruuttamaan tarjoustasi, jos vetosi on hyväksytty osittain tai kokonaan peruutuspyynnön lähettämisen ja peruutuksen vahvistamisen välisenä aikana. Tässä tapauksessa alkuperäinen tarjouksesi tai sen osa hyväksytään, ja veto viedään päätökseen. 

Jos muutat vahvistamatonta vetoa, peruutat käytännössä kyseisen vedon ja lähetät uuden vedon korjatulla panoksella tai kertoimella. 

Peruutamme kaikki voimassa olevat vetotarjoukset sillä hetkellä, kun suljemme kohteen.

Vetojen vähimmäis- ja enimmäispanokset ja -kertoimet

Vetopörssin vähimmäispanos on 2 £/$/€/C$. Enimmäispanos vaihtelee riippuen kohteessa saatavilla olevista kertoimista ja likviditeetistä. Vähimmäiskerroin on 1,01 ja enimmäiskerroin on 1 000.

Tulokset ja kohteen ratkaisu

Yleistä

Kohteet ratkaistaan Kohdetiedoissa ja/tai Urheilulajikohtaisissa säännöissä esitetyllä tavalla.

Jos Kohdetiedot tai Urheilulajikohtaiset säännöt eivät määrittele, kuinka ja millä perusteella kohde ratkaistaan, kohteet ratkaistaan asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuloksen perusteella riippumatta myöhemmistä hylkäyksistä tai tuloksen muokkauksista (ellei muutosta julkisteta 24 tunnin sisällä asiaankuuluvan kohteen alkuperäisestä ratkaisusta virheen korjaamiseksi tuloksen raportoinnissa).

Jos asiaankuuluvan hallintoelimen virallista tulosta ei ole saatavilla, määritämme tuloksen (oikeudenmukaisesti toimien) käyttämällä tietoa itsenäisistä lähteistä. Jos tällaisissa tapauksissa tulee uutta julkista tietoa 48 tunnin sisällä ratkaisusta, määritämme (oikeudenmukaisesti toimien):

 • täytyykö kohde palauttaa tai ratkaista uudelleen tämän uuden tiedon valossa; vai
 • täytyykö odottaa lisätietoja ennen päätöstä kohteen palauttamisesta tai ratkaisemisesta uudelleen. Paitsi silloin kun olemme ilmoittaneet odottavamme lisätietoja, emme ota huomioon yli 48 tunnin jälkeen kohteen ratkaisusta julkiseksi tulevaa tietoa (riippumatta siitä, olisiko kyseinen tieto voinut johtaa eri tulokseen).

Mikäli minkään tuloksen tai mahdollisen tuloksen suhteen on mitään epävarmuutta, pidätämme oikeuden jäädyttää minkä tahansa kohteen ratkaisun rajoittamattomaksi ajaksi, kunnes epävarmuus voidaan ratkaista edellyttämällämme tavalla. Pidätämme oikeuden mitätöidä minkä tahansa kohteen, jos ratkaisuun liittyvää epävarmuutta ei voida ratkaista edellyttämällämme tavalla.

Uudelleenratkaisut

Kohteet ratkaistaan yleensä pian kyseisen kohteen päättymisen jälkeen. Voimme ratkaista (tai ratkaista osittain) joitain vetoja ennen virallisen tuloksen julkistamista (tai saatamme kasvattaa asiakkaan saatavilla olevaa saldoa kyseisen asiakkaan mahdollisella vähimmäisvoitolla kyseisestä kohteesta) puhtaasti asiakaspalvelullisena etuna. Pidätämme kuitenkin oikeuden muuttaa kohteen ratkaisua, jos:

 • virallinen tulos eroaa tuloksesta, jolla alun perin ratkaisimme kohteen; tai
 • jos koko kohde mitätöidään lopulta. 

Pidätämme oikeuden peruuttaa kohteen ratkaisun, jos se on ratkaistu virheellisesti (esim. inhimillisen tai teknisen virheen vuoksi).

Jos ratkaisemme kohteen uudelleen, se voi johtaa asiakkaan saldon muutoksiin, jotka vastaavat muutoksia kohteen ratkaisussa.

Poissaolevat, vetäytymiset ja hylkäykset

Jos Kohdetiedot sisältävät ilmoituksen, jossa sanotaan "kaikki vedot voimassa, kilpailee tai ei" (tai jotain vastaavaa), kaikki vedot joukkueesta tai kilpailijasta jäävät voimaan riippumatta siitä, aloittaako joukkue tai kilpailija tapahtuman tai osallistuuko se mihinkään osaan tapahtumasta.

Jos Kohdetiedoissa ei määritellä, että kaikki vedot ovat voimassa osallistumisesta riippumatta, asiakkaiden tulee katsoa asiaankuuluvat Urheilulajikohtaiset säännöt.

Jos joukkue tai kilpailija hylätään, vetäytyy tai luovuttaa aloitettuaan tapahtuman, hänet tuomitaan hävinneeksi edellyttäen, että vähintään yksi muu joukkue tai kilpailija suorittaa kyseisen tapahtuman loppuun. Jos yksikään joukkue tai kilpailija ei suorita tapahtumaa loppuun (aloitettuaan sen), vedot mitätöidään, paitsi vedot kohteista, jotka on ratkaistu ehdoitta.

"Voittaja [nimetty valinta] mukana" -kohteet

Voimme tarjota kohteita, jotka ovat riippuvaisia tietyn kilpailijan osallistumisesta. Jos kilpailija, joka on nimetty joko "Voittaja ... mukana" -kohteen otsikossa tai Kohdetiedoissa, ei osallistu turnaukseen tai tapahtumaan, kaikki vedot kohteesta mitätöidään. Esimerkiksi Voittaja Djokovic mukana -tenniskohteessa kaikki vedot kohteesta mitätöitäisiin, jos Djokovic ei osallistuisi turnaukseen. Jos joku muu kilpailija ei osallistuisi, vedot pysyisivät voimassa.

Joukkueen tai kilpailijan katsotaan osallistuneen, jos se on osallistunut riittävissä määrin kirjauttaakseen virallisen tuloksen tai luokituksen (sisältäen mahdollisen hylkäyksen mutta sulkien pois "ei aloittanut" tai vastaavan luokituksen).

Keskeytykset, peruutukset, siirtämiset

Joissain kohteissa on erilaisia sääntöjä, jotka listataan Urheilulajikohtaisissa säännöissä ja/tai Kohdetiedoissa. Mutta jos kohteessa ei ole sääntöjä Urheilulajikohtaisissa säännöissä tai Kohdetiedoissa liittyen keskeytyksiin, peruutuksiin ja/tai siirtämisiin, seuraavat säännöt ovat voimassa.

Liittyen mihin tahansa otteluun, kohtaamiseen, peliin, yksittäiseen tapahtumaan, kisaan tai vastaavaan: jos tapahtumaa ei päätetä kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkuperäisestä päättymispäivästä, kaikki vedot tämän tapahtuman kohteista mitätöidään, paitsi vedot kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta.

Liittyen mihin tahansa turnaukseen, kilpailuun tai vastaavaan: jos tapahtumaa ei päätetä kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkuperäisestä päättymispäivästä, kaikki tapahtumaan liittyvät kohteet ratkaistaan asiaankuuluvan hallintoelimen virallisen tuomion mukaisesti edellyttäen, että päätös on annettu 90 päivän sisällä aikataulun mukaisesta päättymispäivästä. Jos virallista päätöstä ei julkisteta tämän 90 päivän aikana, kaikki vedot tähän tapahtumaan liittyvistä kohteista mitätöidään, paitsi vedot kohteista, jotka on jo ratkaistu ehdoitta. Jos kohde mitätöidään, mutta se on ratkaistu osittain asiakaspalvelullisista syistä asiakkaille, tällaiset osittain ratkaistut vedot peruutetaan ja kaikki vedot kohteesta mitätöidään.

Päätämme (oikeudenmukaisesti toimien), liittyykö kohde otteluun (tai vastaavaan) vai turnaukseen (vai vastaavaan). Esimerkkejä:

 • Eurooppa-liigan mestaruus = turnaus;
 • Mestarien liigan lohkovoitto = turnaus;
 • Valioliigan paras maalintekijä = turnaus;
 • Golfin 72 reiän otteluveto = ottelu;
 • Ryder Cupin mestaruus = turnaus;
 • Golfturnauksen mestaruus = turnaus;
 • Tennisturnauksen mestaruus = turnaus;
 • Kriketin Test-ottelu = ottelu;
 • Ashes Series -mestaruuden voittaja = turnaus;
 • Moottoriurheilukisa (esim. Grand Prix) = ottelu.

Tapahtumapaikan muutos

Missä tahansa joukkuelajissa: jos aikataulun mukainen tapahtumapaikka vaihtuu sen jälkeen, kun kohde on ladattu, kaikki vedot mitätöidään vain, jos uusi tapahtumapaikka on alkuperäisen vierasjoukkueen kotikenttä..

Kaikissa muissa kategorioissa tai kohteissa kuin joukkuelajeissa: jos aikataulun mukainen tapahtumapaikka vaihtuu sen jälkeen, kun kohde on ladattu, kaikki vedot jäävät voimaan.

Jos aikataulun mukainen pinnoite vaihtuu (esim. maahockey-ottelu siirtyy nurmelta tekonurmelle) kohteen lataamisen jälkeen, kaikki vedot jäävät voimaan.

Ajanjaksot

Joissain kohteissa viitataan ajan pituuteen ennen tapahtuman ajankohtaa (esim. maalin ajankohtaa). Jos tapahtuma tapahtuu lisäajalla varsinaisen peliajan jälkeen, se tuomitaan tapahtuneeksi varsinaisen peliajan lopussa. Jos esimerkiksi jalkapallo-ottelussa tehdään maali ensimmäisen puoliajan lisäajalla, se tuomitaan tapahtuneeksi 45 minuutin kohdalla.

Kaikki vedot koskevat asiaankuuluvaa täyttä "varsinaista peliaikaa" sisältäen lisäajan. Jatkoaikaa ja/tai rangaistuslaukauskisaa ei lasketa.

Viittaukset Vetopörssin säännöissä tiettyyn määrään "päiviä" tarkoittavat päivän päättymistä paikallista aikaa, kun tietty määrä päiviä on kulunut. Jos esimerkiksi jalkapallo-ottelu on tarkoitus pelata alun perin 1.12., sääntö, jonka mukaan ottelun voi pelata loppuun kolmen päivän sisällä aikataulun mukaisesta alkuperäisestä päättymispäivästä tarkoittaisi, että aikaraja kyseisen ottelun pelaamiseen loppuun olisi 4.12. klo 23.59.59.

Livekohteiden hallinnointi

Yleistä

Saatamme ilmoittaa Kohdetiedoissa, että kyseistä kohdetta ei "aktiivisesti hallinnoida". Näissä tapauksissa pyrimme parhaamme mukaan keskeyttämään livekohteet tapahtuman alussa ja lopussa, mutta emme voi kuitenkaan taata, että kyseiset kohteet keskeytetään asiaankuuluvaan aikaan.

Emme keskeytä osittain lopputuloksia/valintoja Vetopörssin kohteessa, joka on muuttunut livekohteeksi (vaikka niin saatetaan tehdä Urheiluvedonlyönnin kohteissa).

Asiakkaat ovat vastuussa livevetojensa hallinnoinnista kaikkina aikoina.

Livevedonlyönnissä asiakkaiden tulee tietää, että lähetykset merkinnällä "live" voivat olla joillain lähettäjillä viivästettyjä tai jälkilähetyksiä. Viive voi vaihdella riippuen heidän kuvan tai datan vastaanottojärjestelmästään.

Kohteet, joiden ei ole suunniteltu muuttuvan livekohteiksi (kaikki lajit paitsi hevosurheilu ja vinttikoirakisat)

Koskien kaikkea muuta kuin hevosurheilua ja vinttikoirakisoja, jos kohteen ei ole suunniteltu muuttuvan livekohteeksi, mutta emme onnistu keskeyttämään kohdetta asiaankuuluvana hetkenä, silloin:

 • jos tapahtumalla on aikataulun mukainen "lähtöhetki", kaikki kyseisen aikataulun mukaisen lähtöhetken jälkeen vahvistetut vedot mitätöidään; ja
 • Jos tapahtumalla ei ole aikataulun mukaista "lähtöhetkeä", pyrimme parhaamme mukaan selvittämään todellisen "lähtöhetken", ja kaikki määrittämämme "lähtöhetken" jälkeiset vedot mitätöidään.

Kohteet, joiden ei ole suunniteltu muuttuvan livekohteiksi (hevosurheilu ja vinttikoirakisat)

Koskien hevosurheilua ja vinttikoirakisoja, jos kohteen ei ole suunniteltu muuttuvan livekohteeksi, mutta emme onnistu keskeyttämään kohdetta asiaankuuluvana hetkenä, kaikki virallisen "lähtöhetken" jälkeen vahvistetut vedot mitätöidään.

Kohteet, joiden on suunniteltu muuttuvan livekohteiksi

Liittyen kohteisiin, jotka on suunniteltu muuttumaan livekohteiksi, pyrimme parhaamme mukaan muuttamaan kyseiset kohteet livekohteiksi "lähtöhetkellä". Tällaisten kohteiden "lähtöhetki" on määritelty Kohdetiedoissa. Riippumatta kuitenkaan Kohdetiedoissa ilmoitetuista tiedoista, emme takaa, että kyseiset kohteet keskeytetään ja muutetaan livekohteiksi "lähtöhetkellä".

Kohteet, joiden on suunniteltu muuttuvan livekohteiksi (kaikki lajit paitsi hevosurheilu ja vinttikoirakisat)

Jos kohteen on suunniteltu muuttuvan livekohteeksi, mutta emme "lähtöhetkellä" joko (i) tarkoituksellisesti muuta kyseistä kohdetta livekohteeksi tai (ii) keskeytä kohdetta ja peruuta vahvistamattomia vetoja, kaikki "lähtöhetken" jälkeen vahvistetut vedot (ja ennen kuin kohde muutetaan tarkoituksellisesti livekohteeksi, jos sen on suunniteltu muuttuvan livekohteeksi), mitätöidään. Pyrimme parhaamme mukaan selvittämään todellisen "lähtöhetken" (tai tukeudumme muuten aikataulun mukaiseen "lähtöhetkeen"’) ja kaikki määrittämämme "lähtöhetken" jälkeiset vedot mitätöidään. Jos tapahtuma jatkuva, pyrimme parhaamme mukaan avaamaan kohteen uudelleen livevedonlyöntiä varten. 

Kohteet, joiden on suunniteltu muuttuvan livekohteiksi (hevosurheilu ja vinttikoirakisat)

Jos kohteen on suunniteltu muuttuvan livekohteeksi, mutta emme virallisella "lähtöhetkellä" joko (i) muuta kyseistä kohdetta livekohteeksi tai (ii) keskeytä kohdetta ja peruuta vahvistamattomia vetoja, kaikki virallisen "lähtöhetken" jälkeen vahvistetut vedot mitätöidään.

Jos kohteen on suunniteltu muuttuvan livekohteeksi, mutta emme keskeytä kohdetta "lähtöhetkellä" (jolloin vahvistamattomia vetoja ei peruuteta kyseisellä hetkellä), mutta kohde muutetaan tarkoituksellisesti livekohteeksi tapahtuman myöhemmässä vaiheessa, kaikki virallisen "lähtöhetken" jälkeen vahvistetut vedot jäävät voimaan, paitsi Australian hevosurheilussa, jossa kaikki vahvistetut vedot "lähtöhetkestä" hetkeen, jolloin muutamme kohteen livekohteeksi, mitätöidään.

Vetopörssin "lähtöhetkellä" vahvistamattomat vedot

Normaali Vetopörssin veto asetetaan valitsemalla kerroin valinnallesi kohdenäkymästä. Kun tällainen Vetopörssin veto on kokonaan tai osittain vahvistamaton, sitä voi mukauttaa ja peruuttaa normaalisti. Voit valita, että veto "pysyy", kun tapahtuma siirtyy livetilaan (katso alta valinta "pidä")

Jos voittajakohteessa on poissaolija vähintään 2,5 % vähennyksellä tai sijoituskohteessa on poissaolija vähintään 4 % vähennyksellä, vahvistamattomat tarjotut vedot kaikista muista kohteen osallistujista mitätöidään. Muussa tapauksessa voit peruuttaa Vetopörssin vedon sen asettamisen jälkeen, vaikka olisit valinnut vedon pysyvän tapahtuman alkaessa.

"Pidettävien" vetojen valinta

Kohteissa, joiden on suunniteltu muuttuvan livekohteiksi "lähtöhetkellä", asiakas voi pyytää, että vahvistamatonta Vetopörssin vetoa ei peruuteta, kun kohde muutetaan livetilaan. Tämä tehdään valitsemalla "Livetilassa: Pidä" -valinta vetonäkymässä (ja vahvistamalla kyseinen pyyntö), mikä tarkoittaa, että vahvistamaton veto säilyy, kun muut vahvistamattomat vedot peruutetaan tapahtuman alkaessa.

Kuten yllä on määritelty, jos poissaolija poistetaan kohteesta (lukuun ottamatta myöhäisiä vetäytymisiä alla määritellyllä tavalla), käytäntömme on peruuttaa vahvistamattomat tarjotut vedot kaikista muista osallistujista, jos poissaolijan vähennys on vähintään 2,5 % voittajakohteissa tai vähintään 4 % sijoituskohteissa. Näissä tapauksissa tarjottuja vetoja osallistujalle "Livetilassa: Pidä" -valinta valittuna ei peruuteta. Sen sijaan tarjottuja kertoimia sijoituskohteissa pienennetään suhteessa poissaolevien vähennyksiin, ja sama tehdään voittajakohteissa edellyttäen, että asiaankuuluvalla poissaolijalla on vähintään 2,5 % vähennys.

Myöhäisen vetäytymisen tapauksessa meillä ei ole välttämättä aikaa poistaa poissaolijaa kohteesta ennen sen muuttumista livekohteeksi. Jos pystymme määrittämään tällaisissa tapauksissa, että myöhäinen poissaolija on merkityksellinen osallistuja (eli valinta vähintään noin 20 % vähennyksellä voittajakohteessa), pidätämme oikeuden peruuttaa kaikki tarjotut "pidettävät" vedot (sekä voittaja- että sijoituskohteissa) ennen kohteen muuttamista livekohteeksi. Jos emme peruuta tarjottuja "pidettäviä" vetoja myöhäisen vetäytymisen tapauksessa (esimerkiksi ei välttämättä ole mahdollista tietää "lähtöhetkellä", mikä osallistuja on vetäytynyt), tällaiset ennen "lähtöhetkeä" asetetut ja livetilassa vahvistetut vedot jäävät voimaan alkuperäisellä valitulla kertoimella. Tämä tarkoittaa, että tällaisiin tarjottuihin "pidettäviin" vetoihin ei sovelleta vähennystä, mitä sovelletaan myöhäisestä vetäytymisestä johtuen tapahtuman päättymisen jälkeen vetoihin, jotka on vahvistettu "lähtöhetkellä" tai sitä ennen.

Poikkeustapauksissa pidätämme oikeuden peruuttaa "pidettävät" vedot asiakkaiden suojelemiseksi, mutta ellei Kohdetiedoissa ole muuten määritelty, yleinen periaate on, että emme peruuta missään vaiheessa "pidettävää" vetoa, ellei se jää vahvistamatta, kun kohde suljetaan (viimeistä kertaa) tapahtuman lopussa.

Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että jos esimerkiksi Merkittävä tapahtuma tapahtuu jalkapallo-ottelussa ja muut vahvistamattomat vedot peruutetaan ennen kohteen avaamista uudelleen, pidettävää vetoa ei peruuteta.

Otteluvedot

Otteluvedot kertaluonteisissa tapahtumissa määräytyvät sen joukkueen tai kilpailijan mukaan, jolla on paras tulos, aika tai loppusijoitus tapahtumassa. Jos yksikään otteluvetoon kuuluvista joukkueista tai kilpailijoista ei suorita tapahtumaa loppuun tai kirjauta tulosta, aikaa tai loppusijoitusta, vedot mitätöidään, ellei Urheilulajikohtaisissa säännöissä ja/tai Kohdetiedoissa muuten määritellä. Jokainen joukkue tai kilpailija, joka ei suorita tapahtumaa loppuun tai kirjauta tulosta, aikaa tai loppusijoitusta osallistuttuaan otteluvedon tapahtumaan, ratkaistaan häviäjäksi edellyttäen, että vähintään yksi muu joukkue tai kilpailija suorittaa kyseisen tapahtuman loppuun tai kirjauttaa tuloksen, ajan tai loppusijoituksen.

Otteluvedot etenemisestä kilpailussa tai tapahtumassa, jossa on useita karsintaeriä tai kierroksia, määräytyvät sen joukkueen tai kilpailijan mukaan, joka etenee kierroksissa pisimmälle (riippumatta siitä, osallistuuko se kierrokselle vai ei) tai saa parhaan tuloksen, ajan tai loppusijoituksen finaalissa tai samassa karsintaerässä kyseisessä kilpailussa tai tapahtumassa. Jos kyseessä olevat joukkueet tai kilpailijat eivät voita paikkaa kilpailun samalla kierroksella vaan eri karsintaerissä, dead heat -säännöt ovat voimassa huolimatta heidän omien karsintaerien loppusijoituksistaan. Vedot ratkaistaan osittain jokaisen kierroksen jälkeen, ja myöhemmät hylkäykset, rangaistukset tai muutokset tuloksiin tai jatkoon etenemisiin eivät vaikuta kohteeseen. Jos yksi tai useampi joukkueista tai kilpailijoista hylätään, kohteen ratkaisua varten hylätyn joukkueen tai kilpailijan katsotaan edenneen pidemmälle kilpailussa tai tapahtumassa kuin kilpailusta tai tapahtumasta ennen hylkäystä pudonneet, ja kyseisen joukkueen tai kilpailijan katsotaan sijoittuneen viimeiseksi (tai jaetulle viimeiselle sijalle, jos kyseessä on useampi kuin yksi hylkäys) yhä kilpailussa tai tapahtumassa mukana olevista kilpailijoista. Hylkäyksen katsotaan tapahtuneen, kun kilpailija tai joukkue poistetaan kilpailusta tai tapahtumasta asiaankuuluvan hallintoelimen toimesta, eikä hylkäyksen aiheuttaneen tapahtuman ajankohtana.

Jos yksi joukkueista tai kilpailijoista ei osallistu mihinkään osaan tapahtumaa, kaikki asiaankuuluvat otteluvedot mitätöidään.

Jos tapahtuma tai turnaus keskeytetään tai sen pituutta lyhennetään niin, että joukkue tai kilpailija ei onnistu suorittamaan loppuun tapahtumaa tai turnausta mistä tahansa muusta syystä kuin vetäytymisestä tai hylkäämisestä, vedot mitätöidään, paitsi ne, jotka on ratkaistu ehdoitta.

"Etenee jatkoon" -kohteet

Etenee jatkoon (esim. etenee finaaliin) -kohteet määräytyvät sen joukkueen tai kilpailijana mukaan, joka etenee jatkoon Kohdetiedoissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti, riippumatta siitä, osallistuuko se vai ei seuraavalle kierrokselle tai tapahtumaan, jolle se on edennyt. Vedot ratkaistaan karsintavaiheen jälkeen, eivätkä myöhemmät hylkäykset tai tulosten muokkaukset vaikuta ratkaisuun.

Dead Heat -tilanteet

Ellei Urheilulajikohtaisissa säännöissä tai Kohdetiedoissa muuten ilmoiteta, dead heat -säännöt ovat voimassa vedoissa kohteeseen, jossa on odotettua enemmän voittajia.

Jokaisessa vahvistetussa vedossa asiaankuuluvalle voittavalle valinnalle panosraha pienennetään ensin suhteellisesti kertomalla se odotettujen voittajien lukumäärällä (Kohdetiedoissa määritellyllä tavalla) jaettuna todellisten voittajien lukumäärällä (eli panoksen kertoimena on (odotettujen voittajien lukumäärä / todellisten voittajien lukumäärä)). Voitot maksetaan sen jälkeen onnistuneille vedon pelaajille tällä pienennetyllä panoksella (pienennetty panos kerrottuna vaihdetulla kertoimella) ja jäljelle jäävä panosraha maksetaan asiaankuuluville tarjoajille.

Oletetaan esimerkiksi, että golfturnauksessa on mestaruuden voittaja, mutta toisella sijalla on tasapelissä seitsemän pelaajaa. Sijoittuu 5 parhaan joukkoon -kohteessa olisi mestaruuden voittajan ratkaisun jälkeen neljä muuta määrättyä voittajapaikkaa saatavilla. "Asiakas A" on pelannut yhtä voittajista 300:lla vaihdetulla 4,0 kertoimella ja "Asiakas B" on ottanut toisen puolen tästä vedosta. Kun tapahtuma on ratkaistu, panos (300) kerrotaan 4/7 (eli odotettujen voittajien lukumäärällä (4) jaettuna todellisten voittajien lukumäärällä (7)) pienennetyn panoksen (171,43) laskemiseksi, ja loput annetaan tarjoajalle (128,57). Vedon pelaaja saa sen jälkeen vahvistetun vaihdetun kertoimen (4,0) kerrottuna pienennetyllä panoksella (4 x 171,43 = 685,72).

Liittyen asiakkaisiin, joiden vedonlyönnin vastapuoli on Betfair, tässä dead heat -tilanteita käsittelevässä Vetopörssin sääntöjen osiossa termit "Asiakas A", "Asiakas B" ja "asiaankuuluvat tarjoajat" tarkoittavat tilanteen mukaisesti "Betfairia".

Lunasta

Lunastus on ominaisuus, jota tarjotaan eri vedonlyöntikohteissa Vetopörssissä. Lunastus on helppo tapa lukita voitto tai hallita tappioitasi odottamatta tapahtuman päättymistä. Jos päätät ottaa lunastuksen, asetamme automaattisesti lisää vetoja kohdemarkkinoille asemasi lukitsemiseksi.

Asiakkaiden tulee tietää, että jos valinta poistetaan kohdemarkkinoilta, se voi vaikuttaa ennen valinnan poistamista toimeenpantuihin lunastuksiin, ja asiakkaat voivat saada lunastuspainikkeessa esitettyä pienemmän summan.

Jos teet lunastuspyynnön, saat ilmoituksen siitä, onnistuiko pyyntösi vai ei. Lunastuspyyntöäsi ei välttämättä hyväksytä ja se voi epäonnistua, jos esimerkiksi kohde suljetaan tai kertoimet vaihtuvat ennen pyyntösi käsittelyä.

Jos lunastuspyyntösi onnistuu, näet viestin "onnistumisesta" ja vetosi (tai asiaankuuluva osuus vedoistasi) ratkaistaan samalla, kun kaikki muut vedot samasta kohteesta ratkaistaan (jolloin mahdolliset voittosi palautetaan tilillesi).

Lunastusyritys peruutetaan (ja panoksesi palautetaan sinulle), jos: (i) lunastat vedon myöhemmin peruutettavasta kohteesta (esimerkiksi asiaankuuluvan tapahtuman keskeyttämisen vuoksi) tai (ii) lunastat vedon, joka asetettiin "tasapelillä ei vetoa" (tai vastaavalla) -perusteella ja asiaankuuluva tapahtuma päättyy tasapeliin.

Jos lunastuspyyntösi epäonnistuu, näet viestin, jossa kerrotaan syy, ja sinulle voidaan antaa uusi lunastustarjous.

Livetilassa tehtyjen lunastuspyyntöjen käsittelyssä voi kestää pidempään livevedonlyönnin viiveestä johtuen.

Lunastus ei välttämättä ole saatavilla silloin, kun kohdemarkkinoilla ei ole riittävästä likviditeettiä.

Lunastus ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikissa Vetopörssin kohteissa – lunastuskuvake näytetään kohteissa, jotka tukevat lunastusta.

Lunastus Vetopörssissä tapahtuu "per kohde" -perusteella eikä "per veto". Vastaavasti, jos olet asettanut kaksi erillistä vetoa samasta lopputuloksesta, voit lunastaa molemmat vedot tai et kumpaakaan vetoa (eli et voi lunastaa vain toista vetoa).

Pidätämme oikeuden peruuttaa lunastuksen ratkaisun, jos veto tai kohde on ratkaistu virheellisesti (esim. inhimillisen tai teknisen virheen vuoksi) tai jos veto tai kohde on myöhemmin mitätöity. Jos ratkaisemme vedon uudelleen, se voi johtaa asiakkaan saldon muutoksiin, jotka vastaavat muutoksia vedon ratkaisussa.

Pidätämme oikeuden keskeyttää tai poistaa lunastusominaisuuden milloin tahansa.

Huomaa, että jos asetat vedon aikeenasi käyttää sen jälkeen lunastusominaisuutta, lunastuksen saatavuudesta ei ole takuuta, kun olet asettamassa myöhempää vetoa (tämä pätee riippumatta siitä, johtuuko lunastuspalvelun puuttuminen meistä riippumattomasta syystä).

Muuta

Kaikki viittaukset ajanjaksoihin Vetopörssin säännöissä viittaavat aikavyöhykkeeseen, jolla tapahtuma järjestetään. Esimerkiksi viittaus jalkapallo-ottelun alkamisaikaan viittaa paikalliseen aloitusaikaan.

Kaikki tarjottu tieto annetaan vilpittömästi. Emme kuitenkaan ota vastuuta mistään virheistä tai laiminlyönneistä tietoihin liittyen, kuten kertoimien, osallistujien, aikojen, tulosten tai yleisten tilastojen julkaisussa.

Pidätämme oikeuden korjata selvät virheet ja pyrimme parhaamme mukaan varmistamaan, että kohteita hallinnoidaan rehellisesti ja läpinäkyvästi.

Jos esillä on väärä joukkue tai kilpailija (pois lukien pienet kirjoitusvirheet) tai esillä on väärä määrä joukkueita, kilpailijoita tai lopputuloksia missä tahansa valmiissa kohteessa tai kohde on muuten ladattu käyttämällä virheellistä tietoa (esimerkiksi soveltamalla virheellistä riskialgoritmia tai virheellistä algoritmia käyttävää ristiinvahvistustyökalua), tai se sisältää selviä virheitä, kuten virheellisen ristiinvahvistustyökalun käyttämisen, pidätämme oikeuden keskeyttää kohteen (oikeudenmukaisesti toimien) ja mitätöidä kaikki kohteeseen vahvistetut vedot.

On asiakkaiden vastuulla varmistaa, että valinta, johon he asettavat vetonsa, on heidän tarkoittamansa valinta. Jos esimerkiksi kilpailijalla on sama nimi kuin toisella yksilöllä, joka ei kilpaile kyseisessä tapahtumassa, on asiakkaan vastuulla varmistaa, kumman kilpailijan olemme ladanneet kyseiseen kohteeseen, ja varmistaa, että hän asettaa vetonsa valitsemalleen kilpailijalle.

Kaikkien kohteiden ratkaisussa vetojen voittoihin/tappioihin ja komissioveloituksiin liittyvät summat pyöristetään ylös- tai alaspäin lähimpään kahteen desimaaliin Jos summan viimeiset desimaalit ovat 005, ne pyöristetään muotoon 01.

Voimme oman harkintamme mukaisesti päättää kohteen vedonlyönnin keskeyttämisestä milloin tahansa (vaikka kyseinen keskeytys tapahtuisi aikaisemmin kuin Vetopörssin säännöissä on ilmoitettu). Kohteiden rehellisyyden ja oikeudenmukaisuuden ylläpitämiseksi voimme myös mitätöidä tietyt vedot kohteesta tai mitätöidä koko kohteen kokonaisuudessaan.

Pidätämme oikeuden milloin tahansa oman harkintamme mukaisesti keskeyttää Vetopörssin kohteen keskeyttämättä vastaavaa tai siihen liittyvää Urheiluvedonlyönnin kohdetta, tai keskeyttää tai lopettaa tarjoamasta Urheiluvedonlyönnin kohdetta keskeyttämättä vastaavaa tai siihen liittyvää Vetopörssin kohdetta.

Huomaa, että jos asetat liittyviä tai vastaavia vetoja yhdistelmään Vetopörssin ja Urheiluvedonlyönnin tuotteita (ja/tai kolmansien osapuolten vedonlyöntituotteisiin), on mahdollista, että vedot yhdessä tuotteessa mitätöidään ehtojemme ja edellytystemme mukaisesti, kun taas vedot muissa tuotteissa voivat jäädä voimaan. Huomaa, että meillä ei ole mitään vastuuta sinulle, jos yhtä tai useampaa vedoistasi muokataan tai mitätöidään sääntöjemme mukaisesti, vaikka muut liittyvät vetosi jäisivät voimaan (ja vaikka olisit erityisesti tukeutunut yhteen tuotteeseen asetettuihin vetoihin asettaaksesi liittyviä vetoja toiseen tuotteeseen).

Pidätämme oikeuden muuttaa Vetopörssin sääntöjä milloin tahansa. Tällaiset muutokset ovat sitovia ja voimassa välittömästi, kun sääntömuutokset on julkaistu. Sääntömuutosten julkaisun jälkeen hyväksyttyihin vetoihin sovelletaan uusia Vetopörssin sääntöjä.

Pidätämme oikeuden peruuttaa vahvistamattomat vedot milloin tahansa suojellaksemme asiakkaita.

Epäilyttävä vedonlyönti

"Epäilyttävä vedonlyönti" viittaa tapauksiin, joissa meillä on syytä epäillä, että yksi tai useampi veto on asetettu epäilyttävissä olosuhteissa. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu näihin:

 • Samaan kohteeseen tai samoihin kohteisiin lyhyessä ajassa nopealla tahdilla ja/tai erittäin epätavallisella panostuskaavalla (verrattuna normaaleihin vetoihin) asetetut vedot.
 • Samaan kohteeseen tai samoihin kohteisiin nopealla tahdilla ja/tai erittäin epätavallisella panostuskaavalla asetetut vedot, joiden teoreettinen todennäköisyys voittoon vedon asetushetkellä, vedon asettamisen hetkellä tarjottujen kertoimien perusteella, on erittäin epäjohdonmukainen samojen kohteiden aloitushintojen perusteella laskettujen teoreettisten todennäköisyyksien kanssa.
 • Yhden tai useamman tapahtuman rehellisyyttä epäillään. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu, tapauksiin, joissa tapahtuman yksi (tai useampi) osallistuja on poikkeuksellisessa kunnossa, jonka uskomme olleen vedon asettamishetkellä sinun tai sinuun liittyvä henkilön tiedossa, ja tätä tietoa oli yleisesti salattu suurelta yleisöltä etujen saavuttamiseksi tapahtumiin asetetuissa vedoissa.
 • Jos meillä on syytä epäillä, että et ole asettanut vetoa tai toisiinsa liittyviä vetoja itse fyysisesti, vaan automatiikan avulla tai jollain muulla tavalla kuin sillä, että tilin omistaja asettaa jokaisen vedon oman tilinsä kautta.
 • Jos meillä on syytä uskoa, että olet käyttänyt vetojen kohteina oleviin tapahtumiin ja/tai osapuoliin liittyviä epäreiluja ulkoisia seikkoja tai vaikutuksia.
 • Jos meillä on syytä epäillä, että olet avannut useita tilejä, tai että nämä muut tilit ovat yhteisessä hallinnassa oman tilisi kanssa, salataksesi asettamiesi tai puolestasi asetettujen vetojen todellisen arvon, luonteen tai panostuskaavan. Tämä on voimassa, vaikka muut tilit olisi avattu eri nimillä.
 • Jos meillä on syytä uskoa, että toimit muiden kanssa yhdessä tai että toimit muiden puolesta.
 • Jos meillä on syytä uskoa, että vedot on asetettu sijainnista tai laitteesta, joka ei vastaa sijaintia tai laitetta, jolla väität asettaneesi vedot.
 • Jos tunnistamme tietyn vedonlyöntikaavan muiden tai saman tilinhaltijan nopeasti lyömissä vedoissa, joiden yhdistetty vastuu ylittää samankaltaisista vedoista tiettynä aikana odottamamme kerättävän summan pitkän aikavälin vedonlyöntitrendien mukaisesti.

Yllä luetelluissa tapauksissa saatamme olosuhteista riippuen ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin, rajoittamatta mahdollisuuttamme käyttää muita keinoja:

 • Pyytää sinulta lisätietoja tutkiaksemme toimintasi epäilyttävän vedonlyönnin varalta.
 • Jäädyttää tai evätä maksut (tai osat maksuista), jotka odottavat todistetta sinulta, että veto ei ole epäilyttävä veto. Esimerkiksi, jos me epäilemme, että vedot on asetettu automatiikan avulla, saatamme vaatia sinulta todisteita, että olet itse asettanut jokaisen vedon tilisi kautta. Vahvistat olevasi selvillä siitä, että pidätämme oikeuden, omalla päätöksellämme, kerätä ja käsitellä panostuskaavoihisi, henkilökohtaisiin tietoihisi ja varojen talletukseen liittyviä tietoja sekä muita tietoja, jotka auttavat meitä tutkimaan näiden Sääntöjen mahdollisia rikkomuksia.
 • Jäädyttää tai evätä maksut (tai osat maksuista) tavallisesti enintään 30 päivän ajaksi, mutta tarpeen tullen pidemmäksi ajaksi (esimerkiksi meidän, lajin hallintoelimen, pelivalvontaviranomaisen, viranomaisen tai muun kolmannen osapuolen tutkimusten ajaksi).
 • Mitätöidä vedot ennen tapahtumaa. Aina kun mahdollista, me tiedotamme sinulle etukäteen, että vedot on mitätöity ennen vetoihin liittyvää tapahtumaa.
 • Laskea voitot kohteiden aloituskertoimien perusteella. Aina kun mahdollista, me tiedotamme sinulle etukäteen, että vedot ratkaistaan aloituskertoimen perusteella.
 • Rajoittaa voittojen maksua, jos vetoja on asetettu samaan kohteeseen tai samoihin kohteisiin lyhyessä ajassa nopealla tahdilla ja/tai epätavallisella panostuskaavalla (ja jos meillä on syytä epäillä, että vedot liittyvät toisiinsa). Tarpeen vaatiessa kyseinen rajoitus asetetaan useille eri tileille yksittäisten vetojen enimmäisvoittoihin tietyissä kohteissa.
 • Jos meillä on syytä uskoa, että olet osallistunut, tai olet yhteydessä, epäilyttävään vedonlyöntiin, käytämme kaikkia pelialalla käytettyjä tutkimuskeinoja, kuten erilaisia kolluusio-, epäilyttävä vedonlyönti-, petos- ja huijaustutkimusmenetelmiä.
 • Pidätämme oikeuden sulkea tilin, jos meillä on syytä uskoa, että mainittuja toimintoja on käytetty tilin yhteydessä.
 • Jos veto on mitätöity (on ilmoitettu mitätöidyksi) toimestamme ennen tapahtumaa, tililtäsi vähennetyt vetoon liittyvät rahasummat palautetaan tilillesi.
 • Pidätämme oikeuden veloittaa sinulta kärsimämme tappiot, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti epäilyttäviin vetokäytäntöihin. Tämä oikeus ei vahingoita muita Palveluehdoissa mainittuja tai muita oikeuksia (kuten lakiin perustuvia), joita meillä on sinua kohtaan.
 • Emme ole missään olosuhteissa vastuussa mistään sinun tai muiden henkilöiden kärsimistä tässä osiossa kuvaillusta käytöksestä johtuvista tappioista. Pidätämme myös oikeuden ryhtyä muihin toimenpiteisiin epäilyttävän vedonlyönnin tapauksessa, mutta emme ole velvoitettuja toimimaan näin.

Kuten aina, käytämme oikeuksiamme reilulla tavalla sinua ja muita käyttäjiä kohtaan. Katso lisätietoja Palveluehtojemme kohdasta 5.

Olemme jäsenenä voittoa tavoittelemattomassa organisaatiossa International Betting Integrity Associationissa ("IBIA"), joka valvoo poikkeavia vedonlyöntimalleja ja mahdollisia tapahtumien manipulointeja. Osana tätä jäsenyyttä osallistumme täysimääräisesti ennakkovaroitusjärjestelmään, joka on suunniteltu tunnistamaan kyseinen vedonlyöntikäyttäytyminen.

Jos saamme ennakkovaroituksen, pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaisesti tehdä seuraavat:

(i) keskeyttää tapahtuman tai tapahtumasarjan tarjoamisen missä tahansa kohteessaan; ja

(ii) viivästyttää ja/tai pidättää maksun missä tahansa tapahtumassa tai tapahtumasarjassa missä tahansa kohteessaan, kunnes kyseisen tapahtuman tai tapahtumasarjan luotettavuus on vahvistettu IBIA:n kautta asiaan liittyvän urheilujärjestön toimesta.

Lisäksi, jos IBIA vahvistaa, että missä tahansa tapahtumassa tai tapahtumasarjassa on tapahtunut aktiivista tapahtuman manipulointia, pidätämme oikeuden oman harkintansa mukaisesti kyseiseen urheilulajiin kuuluvan hallintoelimen ohella keskeyttää kyseiseen tapahtumaan asetetut vedot. Tämä voi tapahtua joko IBIA:n tunnistaman henkilön, jolla on sisäpiirin vedonlyöntituntemusta tai -tietoa, tai jonkun muun henkilön, joka näkemyksemme mukaan on yhteydessä, toimii tai on jollain muulla tapaa tekemisissä mainitun henkilön kanssa, vuoksi.