pokercasinosports

POKERIKAMPANJOIDEN YLEISET EHDOT JA EDELLYTYKSET

Alla on esitelty sivustoilla www.pokerstars.com ja www.pokerstars.eu ("Sivusto(t)") ja/tai Sivuston tarjoaman verkkoalustan ("Peliohjelmisto") kautta mainostettujen tai niiden kautta saatavilla olevien kaikkien tarjouksien, palkintokampanjoiden ja kilpailujen (yhdessä "Kampanjat") yleiset ehdot ja edellytykset ("Säännöt"). Kaikki Kampanjat on järjestänyt TSG Interactive Gaming Europe Limited ("me"/"meidän"/"yhtiömme". Yhtiömme on osa yritysryhmää, jota hallinnoi suoraan tai välillisesti Flutter Entertainment PLC ("Flutter-ryhmä").

Osallistuessaan Kampanjaan jokainen osallistuja ("Osallistuja"/"sinä") sitoutuu noudattamaan: (i) näitä Sääntöjä; (ii) Sivuston käyttöä koskevaa loppukäyttäjän lisenssisopimusta ("EULA"); (iii) Sivuston turnauksiin osallistumista koskevia turnaussääntöjä ("Turnaussäännöt"); ja (iv) Sivustolla esitetyn yksittäisen Kampanjan erikoisehtoja ja -edellytyksiä ("Erikoisehdot").

1. Kelpoisuus

1.1 Osallistuaksesi Kampanjaan sinun täytyy: (a) oleskella ja pelata lainkäyttöalueella, jolla Sivustolla ja Peliohjelmistolla pelaaminen ja Kampanjaan osallistuminen on laillista; (b) olla vähintään 18-vuotias (kahdeksantoistavuotias) tai laillisesti täysi-ikäinen omalla lainkäyttöalueellasi (suurempi voimassa); (c) täyttää asiaankuuluvissa Erikoisehdoissa esitetyt kelpoisuus- ja/tai vahvistamiskriteerit; ja (d) noudattaa ohjeita ja täyttää asiaankuuluvissa Erikoisehdoissa esitetyt vaatimukset.

1.2 Kampanjan Osallistujan on oltava Kampanjaan osallistuakseen sama henkilö, jonka nimi esiintyy pelaajatilillä ("Stars-tili"), joka on rekisteröity Sivustollamme (mikäli Stars-tili on tarpeellinen Erikoisehtojen mukaan). Osallistuessasi tähän Kampanjaan vahvistat täten meille, että Stars-tilillesi rekisteröidyt nimesi, osoitteesi ja muut henkilökohtaiset tietosi ovat täsmälliset ja ajan tasalla. Jos et esitä pyydettäessä hyväksyttyä todistusta nimestäsi, osoitteestasi tai muista henkilötiedoistasi vaatimallamme tavalla, osallistumisesi Kampanjaan poistetaan tai hylätään ja kaikki sinulle myönnetyt edut, palkinnot tai varat voidaan takavarikoida. 

1.3 Flutter-ryhmän työntekijät ja työntekijoiden sukulaiset ja/tai asuinkumppanit eivät saa osallistua mihinkään Kampanjaan. Tämän kohdan yhteydessä termi "sukulainen" tarkoittaa esimerkiksi puolisoa, partneria, vanhempaa, serkkua, lasta tai sisarusta ja termi "asuinkumppani" sisältää muun muassa työntekijöiden kanssa asuvat henkilöt. Kumpikaan näistä termeistä ei rajoitu näihin henkilöihin.

1.4 Erikoisehdoissa ilmoitetaan, mikäli tietyllä lainkäyttöalueella oleskelevan henkilön ei sallita osallistua Kampanjaan tai jos Kampanja koskee vain tiettyä lainkäyttöaluetta.

1.5 Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että kun Kampanja sisältää: (i) ilmaiseksi pelattavan osallistumismahdollisuuden; tai (ii) oikealla rahalla pelaamisen osallistumisvaatimuksen, ja kummassakin tapauksessa, kun palkintona on rahaa tai rahallista arvoa, näiden kiellettyjen lainkäyttöalueiden asukkaat eivät saa osallistua kyseisiin Kampanjoihin.

2. Osallistujien käytös

2.1 Jos sinun huomataan rikkovan näitä Sääntöjä, Loppukäyttäjän lisenssisopimusta, Turnaussääntöjä tai Erikoisehtoja tai havaitsemme tai meillä on perusteltu syy uskoa, että olet toiminut petollisesti tai epärehellisesti Kampanjassa, olemme oikeutettuja (i) estämään, jäädyttämään tai hylkäämään osallistumisesi Kampanjaan; ja (ii) estämään osallistumisesi joihinkin tai kaikkiin tulevista Kampanjoista. Päätös siitä, mikä lasketaan näiden Sääntöjen tai Erikoisehtojen rikkomiseksi tai mikä lasketaan sinun kohdallasi epärehelliseksi käytökseksi osallistuessasi Kampanjaan, tapahtuu meidän oman harkintamme mukaisesti.

2.2 Käytäntönämme on nollatoleranssi sellaista toimintaa kohtaan, joka on suunniteltu hyödyntämään Kampanjoita hakemalla takuutuottoa lopputuloksesta riippumatta (riippumatta siitä, tapahtuuko toiminta yksin tai ryhmässä) ("Aiheettoman edun peli") Jos meillä on syytä epäillä, että olet osallistunut Aiheettoman edun peliin, olemme oikeutettuja: (i) vetämään takaisin Kampanjan ja mahdolliset palkinnot, voitot tai muut Kampanjaan liittyvät palkinnot Stars-tililtäsi; ja (ii) sulkemaan Stars-tilisi EULA:n mukaisesti. 

3. Palkinnot/Lahjat

3.1 Kesto sekä viimeinen osallistumispäivä kuhunkin Kampanjaan, rajoitukset hyväksyttävien osallistumisten määrään (per Osallistuja ja/tai yleisesti) ennen Kampanjan sulkemista, mahdollinen asiaankuuluva osallistumismaksu, erityisohjeet asianmukaiseen osallistumiseen kuhunkin Kampanjaan, kuvaus jokaisesta palkinnosta ("Palkinto") tai tarjolla olevasta lahjasta ("Lahja") ja tietoa voittajien valitsemisesta esitetään Erikoisehdoissa, jotka näytetään jokaisen Kampanjan yhteydessä Sivustollamme.

3.2 Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että Palkintoja, Lahjoja ja/tai kaikkia muita osana Kampanjaa jaettuja tuotteita ei voi siirtää, vaihtaa rahaan, luovuttaa, myydä muille henkilöille tai vaihtaa heidän kanssaan.

3.3 Olemme oikeutettuja (perustellusti toimien) tarjoamaan rahavaihtoehdon mistä tahansa Palkinnosta tai Lahjasta, esimerkiksi silloin, kun alkuperäinen Palkinto tai Lahja ei ole saatavilla, tai tilanteissa, joissa Palkinnon tai Lahjan tarjoaminen aiheuttaisi meille liian suuren taloudellisen tai logistisen taakan. Sinulla ei ole oikeutta vaatia rahavaihtoehtoa, ellemme me sovi toisin. Palkinnon tai Lahjan rahallinen arvo (mikäli Kampanjassa on saatavilla rahavaihtoehto) määritellään Erikoisehdoissa.

3.4 Ellei Erikoisehdoissa toisin määritellä, Palkintojen/Lahjojen voittajille ilmoitetaan 30 (kolmenkymmenen) päivän sisällä voitosta puhelimitse, sähköpostitse tai muulla kommunikointitavalla Kampanjan Erikoisehdoissa määritellyllä tavalla. On sinun omalla vastuullasi varmistaa, että Stars-tililläsi olevat yhteystiedot ja sähköpostiosoite sekä Kampanjaan osallistuessasi ja/tai Kampanjan aikana ilmoittamasi yhteystiedot ovat voimassaolevia ja oikein. Emme lähetä Palkintoa/Lahjaa ennen kuin olemme ilmoittaneet voitosta sinulle. Palkinto tai Lahja lisätään Stars-tilillesi tai postitetaan Stars-tilillesi rekisteröityyn osoitteeseen (tilanteen mukaisesti).

3.5 Palkinnot/Lahjat on lunastettava 30 (kolmenkymmenen) päivän sisällä saatuasi ilmoituksen Palkinnostasi/Lahjastasi, ellei Erikoisehdoissa ja/tai meiltä vastaanottamassasi ilmoituksessa ole toisin mainittu. Mikäli et lunasta Palkintoasi/Lahjaasi tämän ajan kuluessa, Palkintosi/Lahjasi mitätöityy. Mitätöidyt palkinnot saatetaan vetää takaisin ja niitä saatetaan tarjota toiselle Osallistujalle tai toisessa Kampanjassa.

3.6 Ilmoitettuamme sinulle, että olet voittanut Palkinnon tai olet oikeutettu vastaanottamaan Lahjan, lähetämme Palkinnon/Lahjan tai asetamme sen saataville viimeistään 90 (yhdeksänkymmenen) päivän kuluttua Kampanjan päättymisestä, ellei Erikoisehdoissa ole toisin mainittu. Jos Palkinto/Lahja on tarkoitus lisätä Stars-tilillesi, se tehdään niin pian kuin mahdollista Erikoisehtojen mukaisesti. Huomaa, että jos Palkinnon/Lahjan osa on riippuvainen myöhemmin tapahtuvasta tapahtumasta, et voi mahdollisesti käyttää Palkintoa/Lahjaa tai osaa Palkinnosta/Lahjasta ennen tätä päivää. 

3.7 Palkinnolla ja/tai Lahjalla saattaa olla kolmannen osapuolen asettamia ehtoja ja edellytyksiä ("Kolmannen osapuolen säännöt"), joita sinun on noudatettava osana Palkintosi ja/tai Lahjasi lunastamista ja/tai käyttöä. Emme ole vastuussa, jos et noudata näitä Kolmannen osapuolen sääntöjä. Lisäksi sinua saatetaan vaatia hyväksymään erillinen Palkinnon ja/tai Lahjan tai Palkinnon ja/tai Lahjan osan myöntämisen ja/tai käyttämisen ehdot sisältävä sopimus. Näiden ehtojen hyväksymättä jättäminen saattaa johtaa asiaankuuluvan Palkinnon/Lahjan takavarikoimiseen.

3.8 Voittajat eivät voi sitouttaa meitä mihinkään sopimukseen tai aiheuttaa mitään maksuja tai kuluja ilman kirjallista etukäteishyväksyntää.

3.9 Palkintoa tai Lahjaa ei myönnetä Osallistujalle:

3.9.1 joka ei ole jostain syystä sovellettavan lain mukaan kelvollinen vastaanottamaan ja/tai käyttämään Palkintoa/Lahjaa tai jos Palkinnon/Lahjan myöntäminen Osallistujalle on laitonta; tai

3.9.2 joka on peruuttanut ilmoittautumisen tai on pyytänyt estoa pelaamiseen, tuotteidemme tai palveluidemme kommunikaation vastaanottamiseen, jos kyseessä oleva Palkinto tai Lahja voidaan voittaa kyseisten tuotteiden tai palvelujen käytön avulla.

3.10 Osallistuja, joka vastaanottaa Palkinnon/Lahjan osana Kampanjaa, on yksin vastuussa kaikista tulli-, vero- ja muista sovellettavien lakien mukaisista maksuista, jotka johtuvat Palkinnon/Lahjan maksamisesta vähennettävästä verosta tai Palkinnon/Lahjan vastaanottamisesta aiheutuvasta verosta. Jos meidän on pidätettävä vero Palkinnosta/Lahjasta, vastaanottamasi summa voi olla alhaisempi kuin mainostettu Palkinto/Lahja. 

4. Terveys ja turvallisuus – tapahtumat ja lomapalkinnot

4.1 Sinun on noudatettava kaikkia antamiamme terveys- ja turvallisuussäädöksiä ja/tai -ohjeita sekä muita mahdollisia Kampanjaan osallistumistasi koskevia ohjeita sekä kaikkia laki- ja säädösvaatimuksia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa Kampanjasta hylkäämiseen.

4.2 Sinun on varmistettava riittävällä tavalla oma terveytesi ja turvallisuutesi osallistuessasi Kampanjaan tai Palkintoihin/Lahjaan liittyviin tapahtumiin tai toimintoihin. Kaikki toimintasi, jonka arvioimme aiheuttavan terveys- tai turvallisuusriskin (tämä sisältää kaiken fyysisen tai psykologisen loukkaavan käyttäytymisen, mutta ei rajoitu näihin), johtaa välittömään Kampanjasta hylkäämiseen.

4.3 Sinun on varmistettava riittävällä tavalla, että asiaankuuluvat turvallisuusstandardit ja yleisen soveltuvuus Kampanjaan osallistumiseen täyttyvät. Lisäksi vahvistat olevasi selvillä siitä, että Kampanjaan osallistuminen tapahtuu omalla riskilläsi.

4.4 Sinun on ilmoitettava meille välittömästi saatuasi tiedon lääketieteellisistä tai muista syistä, jotka saattavat johtaa epäsopivuuteen Kampanjaan osallistumisessa. Olemme oikeutettuja (perustellusti toimien) takavarikoimaan paikkasi Kampanjassa tai mahdollisen Palkintosi tai Lahjasi ilman vastuuta tai hyvitysvelvollisuutta, jos katsomme sinun saattavan joutua tai altistavan muita sairauden tai loukkaantumisen vaaraan tai aiheuttavan millään tavalla Kampanjan peruuttamisvaaran tai häiriön.

5. Omistusoikeudet

5.1 Tämä Kohta 5 on voimassa vain, jos sinulta vaaditaan Kampanjassa sisällön lähettämistä meille osana Kampanjaan osallistumista. Tämä voi sisältää muun muassa lyhyet tarinat, artikkelit, blogit, audiovisuaaliset tallenteet ja valokuvat (yhdessä "Sisältö"), mutta ei rajoitu näihin.

5.2 Vakuutat ja ilmoitat, että olet lähettämäsi Sisällön kaikkien immateriaalioikeuksien ja muun materiaalin omistaja ja/tai että sinulla on käyttölupa ja kaikki vaatimamme kirjalliset luvat Sisällön käyttämiseen ja hyödyntämiseen osana Kampanjaa ja olet varmistanut kaikki vaatimamme tarvittavat luvat, valtuutukset ja hyväksynnät henkilöiden (sisältäen nimet, kuvat, suoritukset, äänet, tavaramerkit, persoonat ja/tai elämäkerrat) esiintymisen sisällyttämiseen Sisällössäsi. Lisäksi vahvistat, että lähettämällä Sisällön luovutat meille ehdoitta peruuttamattoman, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, täysin maksetun, täysin siirrettävän, ikuisen maailmanlaajuisen oikeuden ja lisenssin käyttää, julkaista tai lähettää, tai valtuuttaa kolmannet osapuolet käyttämään, julkaisemaan tai lähettämään Sisältöä missä tahansa muodossa ja millä tahansa nykyisellä tai tulevalla alustalla ilman minkäänlaista palkkiota sinulle tai millekään Sisällössä esiintyvällä kolmannelle osapuolelle (sisältäen laajimmassa merkityksessä niihin rajoittumatta henkilöt, yritykset, yhteistyökumppanit ja muut subjektit).

5.3 Vakuutat, että Sisältösi ei sisällä tai hyödynnä alle 18-vuotiaita henkilöitä, ole rasistinen, säädytön, halventava, uhkaava, ahdisteleva, loukkaava, petollinen tai vilpillinen tai esitä alastomuutta, ole toisten yksityisyyttä loukkaava, hyökkäävä, rienaava tai toista herjaava, eikä muutoin sisällä tai edusta mitään haitallista (sisältäen virukset ja/tai vastaavat haittaohjelmat), laitonta, lainvastaista ja/tai kenenkään oikeuksia loukkaavaa. Vakuutat, että meille lähettämäsi Sisältö ei loukkaa mitään patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai minkään osapuolen tai henkilön muuta immateriaali- tai intimiteettisuojaa. Suostut olemaan sisällyttämättä Sisältöön tai esittää siinä mitään, mikä: (i) on tarkoitettu loukkaamaan tai vahingoittamaan muita; (ii) häiritsee tai halventaa yksityishenkilöä tai ryhmää minkään luokittelun perusteella. Luokittelut sisältävät uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, rodun, ihonvärin, uskonnon, kansallisuuden, kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, iän, siviilisäädyn, sotilasarvon tai invaliditeetin, mutta ne eivät rajoitu näihin; (iii) sisältää rikollista toimintaa tai muutoin rohkaisee siihen tai aiheuttaa kansalaistottelemattomuutta tai rikkoo sovellettavaa lakia; tai (v) on tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupalliset tarkoitukset sisältävät varojenkeräystarkoituksen tai tuotteen tai palvelun mainostustarkoituksessa, mutta ne eivät rajoitu näihin.

5.4 Vahvistat olevasi selvillä siitä, että lähettäessäsi tai muulla tavalla jakaessasi Sisältösi meille mihinkään Kampanjaan liittyen teet sen omalla harkinnallasi ja että olet yksin täysin vastuussa kaikesta Sisältösi materiaalista. Vahvistat olevasi selvillä siitä, että meillä ei ole velvollisuutta tarkastaa tai muokata Kampanjaan liittyvää lähettämääsi Sisältöä.

5.5. Vahvistat olevasi selvillä siitä, että Sisältösi lähettämisen jälkeen me tai puolestamme toimivat valtuuttamamme kolmannet osapuolet pidätämme oikeuden jättää Sisältösi julkaisematta ja leikata tai muokata Sisältöäsi omalla päätöksellämme tai puolestamme toimivien valtuutettujen kolmansien osapuolten päätöksellä. Annat meille luvan toteuttaa yllä mainitut toimet tarpeelliseksi katsomallamme tavalla, eikä meillä ole mitään velvollisuutta käyttää, ladata ja/tai lähettää Sisältöäsi Sivustollemme tai mihinkään muuhun mediaan (sisältäen sosiaalisen median alustamme).

6. Vastuunjako

6.1 Osallistumalla Kampanjaan, sisältäen mahdollisen Sisällön lähettämisen, suostut vapauttamaan yrityksemme, lailliset edustajat, yhteistyökumppanit, tytäryhtiöt, agentuurit ja Flutter-ryhmän johtoryhmän, johtajat, työntekijät ja edustajat kaikesta vastuusta koskien mitään sinulle (tai puolestasi toimivalle kolmannelle osapuolelle) aiheutuvia kuluja, kustannuksia, vahinkoja, tappioita tai rahallisia vaateita ("Vaatimukset"), jotka johtuvat osallistumisestasi Kampanjaan ja/tai mahdollisesti sinulle myönnetyistä Palkinnoista/Lahjoista. Irtisanoudumme täysin kaikesta vastuusta tällaisista Vaatimuksista (muista kuin erityisesti osana Palkintoa/Lahjaa (mikäli sellaista on) tarjotuista mahdollisista kulukorvauksista Kampanjaan liittyen). Tämä rajoitus ei sisällä seuraavista syistä aiheutuvia vastuitamme sinua kohtaan: (i) laiminlyönti; (ii) meidän tai työntekijöidemme laiminlyönnistä aiheutuva kuolema tai henkilökohtainen vamma; (iii) vilpillinen harhaanjohtaminen; tai (iv) vastuut, joita ei voi rajata tai rajoittaa sovellettavan lain mukaan. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että tämä Kohta 6.1 koskee myös kaikkia kolmannen osapuolen tarjoamia Palkintoja ja/tai Lahjoja.

6.2 Lukuun ottamatta yllä Kohdassa 6.1 sallittuja tapauksia hyväksyt, että sovellettavan lain puitteissa, riippumatta siitä, tapahtuuko toiminta sopimuksen mukaisesti, vahingossa tai muutoin, me tai Flutter-ryhmä tai kumppanimme, sisältäen niihin rajoittumatta johtoryhmän, johtajat, työntekijät tai nimetyt edustajat, emme ole vastuussa sinulle tai millekään osapuolelle (sisältäen Sisältöön osallistuvat kolmannet osapuolet): (i) mistään epäsuorasta, erityisestä, oheis- tai välillisestä vahingosta (sisältäen, mutta niihin rajoittumatta, liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvat vahingot, liiketoiminnan tuottojen menetykset, laitteiston tai ohjelmistojen korvaamisesta johtuvat vahingot tai tietojenmenetyksen) tai mistään muista vahingoista, jotka johtuvat osallistumisestasi Kampanjaan (tai kyvyttömyydestäsi osallistua siihen), vaikka meille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta; tai (ii) mistään vaatimuksista, jotka johtuvat Kampanjan virheistä tai epätarkoista tiedoista.

6.3 Emme ole vastuussa sinulle Kampanjaan tai Palkintoon/Lahjaan liittyvien velvoitteiden suorittamiseen liittyvistä virheistä, jos se ei ole meille mahdollista olosuhteiden vuoksi. Saatamme yrittää tarjota vaihtoehtoisen Palkinnon/Lahjan, mutta emme ole vastuussa Osallistujan hyvittämisestä tällaisissa olosuhteissa.

6.4 Sitoudut korvaamaan yhtiöllemme, laillisille edustajille, yhteistyökumppaneille, tytäryhtiöille, agentuureille ja Flutter-ryhmän johtoryhmälle, johtajille ja työntekijöille aiheutuvat kulut, tappiot, vahingot, kustannukset, viranomaisten antamat sakot ja vastuut (mukaan lukien maineen menetyksen ja ammattilaisneuvonantajien palkkiot ja kulut), jotka aiheutuvat rikkomuksestasi tai näiden Sääntöjen, EULA:n, Turnaussääntöjen ja/tai Erikoisehtojen noudattamatta jättämisestä tai antamiemme ohjeiden noudattamatta jättämisestä Kampanjaan osallistumisesi yhteydessä.

7. Muuta

7.1 Kampanjaa koskevissa riitatilanteissa, joihin sisältyvät niihin rajoittumatta kaikki Palkinnon/Lahjojen myöntämiseen, Osallistujan oikeuteen osallistua Kampanjaan, Osallistujan käytökseen, näihin Sääntöihin, EULA:an, Turnaussääntöihin tai Erikoisehtoihin liittyvät asiat, lopullisen päätöksen teemme me, ja kaikki tekemämme päätökset ovat lopullisia ja sitovia, etkä sinä tai mikään kolmas osapuoli voi hakea niihin muutosta. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että tämä ei vaaranna oikeuksiasi tai keinojasi sovellettavan lain puitteissa.

7.2 Jos näissä Erikoisehdoissa vaaditaan tuomaripaneelin käyttöä voittajan määrittelemisessä subjektiivisen analyysin tai tulkinnan perusteella, me määräämme yhden riippumattoman henkilön tuomaripaneeliin.

7.3 Kampanjaan osallistumisen yhteydessä tai sen aikana lähettämiäsi henkilötietoja käsitellään, tallennetaan ja käytetään Tietosuojakäytännön mukaisesti. Hyväksyt, että käyttäjätunnuksesi ja kotimaasi saatetaan julkaista Kampanjan sarjataulukossa, mutta emme käytä voittoihisi liittyviä henkilötietoja, ellet ole antanut siihen nimenomaista suostumusta. Huomaa kuitenkin, että jos haluamme sinun osallistuvan julkisuus- tai markkinointikampanjoihin, jotka liittyvät osallistumiseesi Kampanjaan, pyydämme sinulta etukäteen kirjallisen hyväksynnän tällaiselle käytölle.

7.4 Nämä Säännöt, EULA sekä Turnaussäännöt ja muut Erikoisehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja meidän välillämme Kampanjaan liittyen ja korvaavat kaikki aiemmat edustukset, sopimukset, neuvottelut tai yhteisymmärrykset (suulliset tai kirjalliset) meidän ja sinun välillämme. Ellei tässä ole erikseen mainittu, kaikki esitetyt tai lain vaatimat ehdot, takuut ja esitykset on suljettu pois. Näiden Sääntöjen tai niiden osan virheellisyys, laittomuus tai valvomattomuus ei vaikuta tai heikennä muiden Sääntöjen lainvoimaisuutta.

7.5 Jos ilmoittaudut Kampanjaan, jonka vaatimuksena on varojen tallettaminen Stars-tilillesi kyseiseen Kampanjaan osallistumiseksi, varojen kotiuttaminen Stars-tililtäsi ennen kyseisen talletuksen tekemistä johtaa siihen, että et ole oikeutettu saamaan hyötyä Kampanjasta. Ettet jäisi ilman bonusta tietämättäsi, sinulle näytetään kotiutuspyynnön yhteydessä ponnahdusviesti, jossa sinun kerrotaan menettävän Palkintosi/Lahjasi, jos hän jatkat pyyntöä.

7.6 Pidätämme oikeuden evätä Palkinnot/Lahjat, jos on syytä epäillä talletukseen liittyvää petosta tai että talletus on tehty ilman aikomusta käyttää sitä oikean rahan pelien pelaamiseen Sivustollamme.

7.7 Pidätämme oikeuden tehdä milloin tahansa pieniä korjauksia tai muutoksia näihin Sääntöihin tai Erikoisehtoihin virheiden korjaamiseksi tai niiden selkeyden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi pelaajiemme ja/tai Osallistujien hyödyttämiseksi. Lisäksi (mutta kaikissa tapauksissa perustellusti toimien) me saatamme muuttaa näitä Sääntöjä tai Erikoisehtoja sekä peruuttaa, muokata tai jäädyttää minkä tahansa Kampanjan tai peruuttaa Kampanjan tietyille pelaajille ja/tai Osallistujille, jos; (a) on perusteltua uskoa, että yksityishenkilö tai ryhmä käyttää Kampanjaa väärin, mikä heikentää Kampanjan reiluutta; tai (b) sitä vaaditaan laillisen tai säädöksellisen muutoksen johdosta; tai (c) on muita merkittäviä syitä, jotka estävät meitä jatkamasta Kampanjaa edellyttäen, että syy on riittävän vakava, kuten vika järjestelmissämme tai ilmeinen virhe. Merkittävistä muutoksista näihin Sääntöihin tai Erikoisehtoihin ilmoitetaan sinulle suoraan ja/tai julkaisuna Sivustollamme. Huomaa, että Kampanjan korjaukset, muutokset tai peruutukset eivät vaikuta haitallisesti Osallistujiin, jotka ovat jo ilmoittautuneet kyseiseen Kampanjaan, paitsi tilanteissa, jotka eivät ole hallinnassamme (esim. lailliset ja/tai säädökselliset syyt).

7.8 Mikäli näiden Sääntöjen ja Erikoisehtojen välillä on eroavaisuuksia tai epäjohdonmukaisuuksia, Erikoisehdoissa esitetyt ehdot ja edellytykset ovat voimassa.

Jos sinulla on kysyttävää mistä tahansa kampanjasta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Päivitetty huhtikuussa 2022.